Koagulationsfaktorer, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Karolinska universitetslaboratoriet
sök analys K

Adress 032

Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska vägen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 Solna

 

 

Pappersremiss

 

 

Klinisk kemi specialkoagulation KUL eller konstultremiss LD

Beställningssida KUL   

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Na-citrat för koagulation, ljusblå propp - svart ring
Rör med citrat för koagulationsprover, ljusblå/svart

 

 

Provtagning

 

 

Provet tas genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl. Provtagningen bör ske mellan kl 07.30-11.00 för undvikande av influens av dygnsvariation. Ange önskad analys och provtagningstid samt anamnes, frågeställning och tidigare koagulationsvärden på remissen.

Lämnas omedelbart till närmaste kem lab som ombesörjer provhantering

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

4,5 mL per koagulationsfaktor 
Det rör som finns upphandlat drar 3 mL. Räkna ihop antal koag.faktorer och ta det antal rör som krävs för rätt totalvolym blod 

 

 

Kommentar

 

 

KULs koagulationaläkare kan kontaktas på tel 08-517 721 27

Förvaring = Plasma fryses i -70°C, transport = fryst

Prover från diagnosticerade blödarsjuka patienter skickas till "hemma-laboratoriet". Kontakta respektive koagulationslab för ytterligare upplysningar 

Hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Ref.intervall

 

 

Se utlåtande på provsvaret 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab