Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Centrifugera 15 min vid 2000 x G vid 15°C inom 30 min efter provtagning
Poola plasman från samtliga rör, (ta ej plasma närmare cellerna än 7 mm), och centrifugera om
Fördela trombocytfri plasma i 2 små rör per koagulationsfaktor, 0,5 mL per rör. Fryses i -70°

Kan även skickas till koagulationslab Uppsala adr 44 (det gäller samma provtagningsföreskrifter för Uppsala som KS).
OBS! Faktor IX skickas endast till KS