Koagulationsutredning, B/P- - Landstinget Dalarna

Koagulationsutredning, B/P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Venös trombosutredning,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Karolinska universitetslaboratoriet
Sök analys K

Adress 032

Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska vägen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 Solna

 

 

Pappersremiss

 

 

Klinisk kemi specialkoagulation KUL eller konsultremiss LD

Beställningssida KUL 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Na-citrat för koagulation, blå propp - svart ring
Rör med citrat för koagulation, ljusblå-svart
Rör med EDTA, lila propp
Rör med EDTA, lila 

 

 

Provtagning

 

 

Provet tas genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl. Provtagning bör ske mellan kl 07.30-11.00 för undvikande av influens av dygnsvariation. Ange önskad analys och provtagningstid samt anamnes, frågeställning och tidigare koagulationsvärden på remissen.

Lämnas senast inom 30 minuter till närmaste kem lab som ombesörjer provhantering.

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Citratröret fylls tills vacuum i röret tar slut. EDTA-röret fylls till 3 mL. 

 

 

Kommentar

 

 

Plasma förvaras i -70°C, transport = fryst

Utredningspaket - Venös trombos består av: Protein C, Protein S totalt och fritt, Lupus-antikoagulans, Koagulationsfaktor V genotyp (=APC-resistens), Protrombin genotyp.

 

 

Akutanalys

 

 

Nej

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

Se utlåtande på provsvar 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab