Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Centrifugera citratrören i 15 min vid 2000 x G vid 15°C inom 30 min efter provtagning.
Poola plasman, (ta ej plasma närmare cellerna än 7 mm), centrifugera om.
Fördela trombocytfri plasma i Ellermanrör. Ett rör för varje begärd analys + ett extra rör.
EDTA-blodet hälls över i ett plaströr, om det ej är taget i plaströr.
Alla rören fryses i -70°C inom 1h

Proverna kan även skickas till Koagulationslab Uppsala adr 44 (det gäller samma provtagningsföreskrifter för Uppsala som KS).