Koffein, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun
Analyseras vid behov

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Vakuumrör: Rör med Na-heparin, mörkblå propp
Rör med Na-heparin, mörkblå
Mikrorör: Li-heparin utan gel, mörkgrön propp
Minicollect med Li-heparin, grön 

 

 

Provtagning

 

 

Provtagning före ny dos 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Vakuumrör 2 mL blod, mikrorör 600 µL blod 

 

 

Kommentar

 

 

Kontakta gärna kem.lab Falun innan prov kommer

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

<6 månader 

40-80  

µmol/L

övriga 

-  

µmol/L

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information