Kolesterol, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Li-heparin med gel, mintgrön propp
Rör med Li-heparin och gel, mintgrön 

 

 

Provtagning

 

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Referensintervall anses som målvärde

Behandlingsrekommendation enligt Information från Läkemedelsverket 1:2005,sid 9-12.
Önskvärd nivå:
P/S-Kolesterol < 5,0 mmol/L (vid mycket hög risk < 4,5 mmol/L)

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Ref.intervall

 

 

 < 5         mmol/L

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information