Mer om analysen Kolesterol

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Utredning av primära eller sekundära hyperlipoproteinemier. Bedömning av kardiovaskulär risk. Har inget värde som singelanalys.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- Familjär hyperkolesterolemi och familjär dyslipoproteinemi
- Sekundära lipoproteinrubbningar vid t ex hypotyreos, lever- och njursjukdomar (måttlig förhöjning)

Bakgrundsinfo:
Huvuddelen av plasmakolesterolet (60-70 %) transporteras i LDL-fraktionen, medan 25-35 % förekommer i HDL-fraktionen.
Uttalad ökning i koncentration av plasmakolesterol förklaras främst av förändringar i LDL-kolesterol.
Normalt kolesterol kan inte utesluta onormal fördelning mellan HDL- resp. LDL-fraktionerna. Därför är separat bestämning av HDL- resp. LDL-fraktionerna att föredra för adekvat bedömning av kardiovaskulär risk. 

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)