Komplementbristutredning, P/S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Klassisk och alternativ komplement funktion

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Akademiska laboratoriet

Adress  059 

Klinisk Immunologi och transfusionsmedicin,
Rudbecklab, ing C5 Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA

 

 

Pappersremiss

 

 

Remisser Akademiska lab