Koppar, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Cu

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Universitetssjukhuset Örebro Sök analys

Analysen utförs normalt 1 gång varannan vecka.

Adress  160 

Laboratoriemedicinska kliniken
Klinisk kemi
UNIVERSITETSSJUKHUSET
701 85 Örebro

 

 

Pappersremiss

 

 

Allmän remiss blå klinisk kemi Örebro eller Konsultremiss LD 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör 7/6 mL utan tillsats, röd propp 
Rör 7 mL utan tillsats, röd

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning  

 

 

Kommentar

 

 

Prov kan förvaras stående i rumstemperatur maximalt 4 timmar innan omhändertagande. Avhällt prov förvaras fryst.
Hantering av rör efter provtagning