Kortisol, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats, med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul

Mikrorör utan tillsats, med gel, guldgul propp
Minicollect utan tillsats med gel, guldgul 

 

 

Provtagning

 

 

Två prover bör tas på patienten p g a stora dygnsvariationer. Ett prov tas mellan kl 04.00 och 08.00 samt ett prov mellan kl 20.00 och 24.00

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Vakuumrör 3 mL, mikrorör 300 µL blod 

 

 

Kommentar

 

 

Hållbarhet: Ocentrifugerat 3 h. Centrifugerat, serum ej avskild, 48 h i kyl, avskild serum 5 d i kyl 

Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Ref.intervall

 

 

Dygnsvariation
Referensintervall vid provtagning mellan kl 04.00 och 08.00, 250-750 nmol/L
Referensintervall vid provtagning mellan kl 20.00 och 24.00, 50-300 nmol/L

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information