Kreatinin, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

GFR estimat (Kreatinin) eGFR (Krea L-Mrev)

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Avesta, Falun och Mora
Ludvika endast akut beställning

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Li-heparin och gel, mintgrön propp
Rör med Li-heparin ochg gel, mintgrön

Till akut beställning i Ludvika; rör med Li-heparin utan gel, helgrön propp 
Rör med Li-heparin, grön

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 
Generell hantering av rör efter provtagning  

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Akut beställning i Ludvika, röret hållbart 30 min efter provtagning.

P-Kreatinin svarsrapport följs automatiskt av Pt-eGFR (Krea-L-Mrev) för alla patienter > 18 år.

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja 

 

 

Ref.intervall

 

 

Vuxna > 18 år
Män:                                         60 - 105 µmol/L
Kvinnor:                                    45 - 90   µmol/L

Barn

1 - 4 veckor                                27 - 84  µmol/L
1 mån - 1 år                               18 - 48  µmol/L
2 - 5 år                                        22 - 53  µmol/L
6 - 10 år    flickor                       31 - 70  µmol/L
6 - 10 år    pojkar                       31 -71   µmol/L
11 - 14 år  flickor                       36 - 70  µmol/L
11 - 14 år  pojkar                       44 - 90  µmol/L  
15 - 17 år  flickor                       49 - 86   µmol/L
15 - 17 år  pojkar                       55 - 106 µmol/L

 Pt - eGFR (Kreatinin)
18 – 50 år                                  >80 ml/min/1,73m2
51 – 65 år                                  >60 ml/min/1,73m2
66 – 80 år                                  >50 ml/min/1,73m2 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information