Mer om analysen Kreatinin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Uppföljning av njurfunktion (GFR, glomerulär filtrationshastighet).

Tolkning:
Förhöjt vid:
- njurskada med minskad GFR (>40% reduktion)

Sänkt vid:
- malnutrition, muskelatrofi
- kortisonbehandling

Bakgrundsinfo:
Kreatinin frigörs vid muskelkontraktion och utsöndras normalt i njurarna via glomerulär filtration (ej nämnvärd tubulär sekretion vid normala plasmanivåer). Plasmanivån beror därmed på muskelmassan och GFR.

Vid bedömning av kreatinin för att värdera GFR måste hänsyn tas till muskelmassa.
Liten muskelmassa som medför lågt kreatinin, hos t.ex. äldre eller långtidssjuka, ger falskt hög värdering av GFR.
Kreatinin-stegring ses först då GFR är nedsatt >40%. Det betyder att kreatinin på en (i förhållande till muskelmassan) hög normalnivå inte utesluter GFR-sänkning

Metod: Absorbans. Ludvika (iSTAT) Enzymatisk, amperometrisk

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)