Mer om analysen Kreatininclearance

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Njurfunktionsprov.
Utföres på vårdavdelning eller i hemmet. Undersökningen tar ett dygn att utföra. Under tiden kan patienten förtära vanlig kost och dryck.

Indikation:
Alternativ till S-cystatin C och S-kreatinin vid njurutredningar.

Tolkning:
Sänkt vid:
- njurskada med minskad GFR (glomerulär filtrationshastighet)

Förhöjt vid:
- graviditet
- diabetes (ffa tidigt skede)

Bakgrundsinfo:
Kreatinin produceras ffa från muskulaturen och utsöndras normalt i njurarna via glomerulär filtration (ej nämnvärd tubulär sekretion vid normala plasmanivåer).
Kreatininutsöndring (clearance) utgör därmed mått på GFR.

Utsöndringen bestäms genom dygnsurinsamling och ett mätvärde på halten i plasma. Värdet normaliseras till kroppsytan, sk korrigerad kreatininclearance.

Kreatininclearance tenderar överskatta GFR, pga den tubulära sekretionionen, i ökande grad ju sämre njurfunktionen är.
En ytterligare osäkerhetsfaktor är att clearancevärdet påverkas av urinsamlingens utförande

Metod: Beräknat