Mer om analysen Kristaller i ledvätska

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Differentialdiagnostik vid akuta artriter.

Tolkning:
- Uratkristaller förekommer vid gikt
- Pyrofosfatkristaller förekommer vid pyrofosfatartrit

Förekomst av kristaller talar starkt för kristallartrit. Att man inte kan påvisa kristaller utesluter inte kristallartirit. Kristallartrit kan förkomma samtidigt som aseptisk artrit (t ex vid RA). Gikt och pyrofosfatartrit kan förekomma samtidigt. Kortisonkristaller kan förekomma länge efter en intraartikulär injektion.

Bakgrundsinfo:
Kristaller har i ledvätskan förmåga framkalla inflammation och ledsymtom.

Urinsyra är slutprodukten i organismens purinomsättning. I plasma förekommer urinsyran nästan helt som urat. Vid gikt orsakas kristallutfällningen av en ökad uratpool i kroppen.
Pyrofosfat bildas vid intermediärmetabolismen hos de flesta celler. En mindre del läcker ut ur cellerna men spjälkas normalt av fosfataser. Vid pyrofosfatartropati antas en rubbning av pyrofosfatomsättningen leda till utfällning av pyrofosfatkristallerna. Mekanismerna är ej helt klarlagda i detalj

Metod: Mikroskopisk undersökning av ledvätska (synovialvätska). Bedömning av urat-och pyrofosfatkristaller ingår.

Intern information