Kromosomanalys, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk genetik Akademiska laboratoriet

Adress 045

Avd för Klin Genetik
Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA 

 

 

Pappersremiss

 

 

 Remisser Akademiska lab

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Na-heparin, mörkblå propp
Rör med Na-heparin, mörkblå

Rör med Li-heparin eller Na-fluorid får ej användas! 

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Se anvisning Kromosomer /FISH 

 

 

Kommentar

 

 

Provet får EJ frysas eller centrifugeras.
Hållbart 1 vecka i kylskåp efter provtagning. Behöver inte skickas kylt

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Ref.intervall

 

 

Se utlåtande 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information  @lab