Kromosomanalys, Fragilt X, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Prader-Willi

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk genetik Akademiska laboratoriet

Adress 045

Avd för Klin Genetik
Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA 

 

 

Pappersremiss

 

 

Remisser  Akademiska lab 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör 7 mL med EDTA, lila propp
Rör 7 mL med EDTA, lila

(Na-fluoridrör får ej användas!) 

 

 

Provtagning

 

 

Venös provtagning, ej kapillärblod

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

4,5 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Provet får EJ centrifugeras eller frysas

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab