Kromosomanalys, Philadelphia-kromosom, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk genetik Akademiska laboratoriet

Adress 045

Avd för Klin Genetik
Akademiska Sjukhuset
751 85 UPPSALA

 

 

Pappersremiss

 

 

Remisser Akademiska lab 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör 7 mL med Na-heparin, mörkblå propp
Rör 7 mL med Na-heparin, mörkblå

(Rör med Li-heparin eller oxalat-fluorid får ej användas!) 

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

4,5 mL

 

 

Kommentar 

 

 

Hantering av rör efter provtagning 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab