Intern information för Laboratoriet - Landstinget Dalarna

Intern information för Laboratoriet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Provet måste vara i värme +37° i en timme. Efter centrifugering placeras provet i kylskåp. Skriv på remissen hur ni har behandlat provet på lab.

OBS! dessa föreskrifter gäller bara för KITM Akademiska lab.
Går ej att skicka detta prov till KS Huddinge