Kvicksilver, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hg

 

 

 

Laboratorium

 

 

Analytica AB Luleå
http://www.alsglobal.se/ 

Adress 134

ALS Scandinavia AB
Aurorum 10
977 75 LULEÅ

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsultremiss LD 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör 7 mL med Na-heparin, mörkblå propp, spårmetallanalys 
Rör med Na-heparin, mörkblå

 

 

Provtagning

 

 

Fyll rör med heparintillsats med ca 4 ml blod, vänd röret minst 5 gånger

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

4 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Blodprover kan ej frysas 

Generell hantering av rör efter provtagning