Klinisk kemi

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar från A-Ö inom Klinisk Kemi LmD. Övriga analyser sök i alfabetisk lista på startsidan!

Till startsidan

A  B  C  D  E  F  G  H  I-J  K  L  M  N  O  P  Q-R  S  T  U-V  Y-Ö    #

 

  Analys/
Undersökning 
  System      Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab
 
    A  

 

 

 

   

 

 

 

 

    ACE    S-     Angiotensin Converting Enzyme, Angiotensin-1-convertas      Ext
    ACE    Csv-           Angiotensin Converting Enzyme, Angiotensin-1-convertas       Ext
    Aceton    P-     Aceton, Ketoner      
    ACHR    S-     Acetylkolinreceptor-ak (IgG)       Ext
    ACTH    P-     Adrenokortikotropt hormon       Ext
    ADAMTS 13    P-      ADAMTS 13 protein + antikropp       Ext
    ADH    fP- 

 

 

Antidiuretiskt hormon, Vasopressin

 

 

  Ext

    AFP     S-     Alfafetoprotein      
    Akut Drog-testremsa    U-     Testremsa för 12 droger hos      
    ALA    U-     Aminolevulat       Ext
    ALAT     P-      Alaninaminotransferas       
    Albumin     P-      Albumin i plasma       
    Albumin      Asc-     Albumin i ascitesvätska       
    Albumin      Csv-      Albumin i cerebrospinalvätska       
    Albumin      Plv-      Albumin i pleuravätska       
    Albumin     dU-      Albumin i dygnsurin       
    Albumin, kval      U-      Albumin i urin, testremsa       
    Albumin      tU-      Albumin i urin, natturin       
    Albumin/Krea-kvot     U- 

 

 

Albumin/Kreatinin-kvot i urin

 

 

 

  UPP  Albuminkvot      Csv/P-      Albuminkvot, cerebrospinalvätska/plasma      
    Aldosteron     P-      Aldosteron        Ext
    Aldosteron     Pt(U)-      Aldosteron i urin        Ext
     alfa-1-Antitrypsin    S-     Antitrypsin      
    Allergi, specifikt IgE komponent    S-      Allergi       
    Allergi, specifikt IgE, föda     S-      Allergi mot födoämnen, screening       
    Allergi, specifikt IgE, luftvägs-     S-      Allergi mot luftvägsallergener, screening       
    Allergi, specifikt IgE nötter     S-      Allergi mot nötter, screening       
    Allergi, specifikt IgE, singelallergen     S-      Allergi       
    ALP     P- 

 

 

Alkaliskt fosfatas 

 

 

 

    ALP-iso     S-      Alkaliskt fosfatas, isoenzymer        Ext 
    Aluminium     S-      Aluminium i serum        Ext
    Amfetamin, screen     U-      Amfetamin i urin, screening        Ext
    AMH     S-      Anti-Mylleriskt hormon        Ext
    Amikacin     S-      Amikacin, Biklin        Ext
  UPP  Aminosyror     fP-      Aminosyror, Kvantifiering, Aminogram        Ext
    Aminosyror     Csv-      Aminosyror i cerebrospinalvätska        Ext
    Aminosyror     U-     Aminosyror i urin, kvantifiering       Ext
    Amiodaron     S-      Amiodaron, Cordarone        Ext
    Amitriptyllin     P-      Läkemedelsnamn: Saroten         Ext
    Ammonium     P- 

 

 

Ammoniumjon 

 

 

 

    Amylas, iso     S-      Isoamaylas (Makro)       Ext
    Amylas, pankreas     U-      Pankreasamylas i urin       
    Amylas, pankreas     P-      Pankreasamylas       
    Amylas, pankreas    Asc-      Pankreasamylas i ascitesvätska       
    Amylas, pankreas     Plv-      Pankreasamylas i pleuravätska       
    Amyloid A     P-      Amyloid A (SAA)        Ext
    Anabola androgena steroider     U-              Ext
    Anafranil   P/S-     Klomipramin     Ext
    ANCA    S-      Vaskulitutredning        Ext
   UPP Androstendion     S-      Androstendion        Ext
     Antidiuretiskt hormon   fP-     Vasopressin, ADH     Ext
    Antifaktor Xa    P-     Heparinaktivitet, Fragmin      
    Antifosfolipid     S-      Antifosfolipid        
    Antitrombin     P-      Antitrombin        
    Antitrombotiska läkemedel    P-     Apixaban, Eliquis, NOAK      
    Antitrypsin     S-      Alfa-1-antitrypsin       
    Antitrypsin,
alfa 1
 
   F-      Antitrypsin, alfa-1 i faeces      Ext 
    APC-resistens     B-      APC-resistens, koagulationsfaktor V, genotyp       Ext 
    Apixaban    P-     Eliquis      
    Apo B/ApoA1-kvot     P- 

 

 

Apo B/ApoA1-kvot 

 

 

 

    Apolipoprotein A1    P-     Apolipoprotein A1       
    Apolipoprotein B      P-      Apolipoprotein B       
    APT-tid     P-      Aktiverad partiell tromboplastin-tid, APTT       
           ASAT                                         P-      Aspartataminotransferas       
  UPP

                                     

 

 

   

                                    

 

 

 

    Analys/
Undersökning
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
                      
    Basalmembran, ak (IgG)   S-           Ext
          BCR-ABL RNA-baserad    B-     BCR-ABL major minor RT-PCR       Ext
    Benmärgsundersökning         Benmärgsundersökning färgning och mikroskopi      
    Benmärg-Hematopatologi         Benmärgsundersökning, och/eller immunofenotypning och MRD med flödescytometri       Ext
    Bensodiazepiner    P/S-     Bensodiazepiner       Ext
    Bensodiazepiner, screen    U-     Bensodiazepiner i urin, screening       Ext
    Bikarbonat, aktuellt    S-     Bikarbonat aktuellt i serum      
    Bikarbonat aktuellt    D-

 

 

Bikarbonat aktuellt i dialysat

 

 

 

    Bilirubin konjugerat    P-     Konjugerat bilirubin      
    Bilirubin, totalt    P-     Totalt bilirubin      
    Binjurebark ak (IgG)    S-           Ext
    Biotinidas    S-     Biotinidas       Ext
    Blodgaser    a/k/v-B-     Blodgas arteriellt, kapillärt eller venöst blod, med elektrolyter      
    Blodgasscreen    vB-     pH, Bikarbonat, BE, Laktat, venprovtagning i rör      
    Blodtappning terapeutisk     Pt-      Venesectio, VS, terapeutisk blodtappning       
    Bly     B-      Bly        Ext
    Blödningstid     Pt-      Blödningstid enligt Ivy       
    Bröstmjölk, näring          Näringsanalys i bröstmjölk        Ext
    Buprenorfin    P-      Buprenorfin, subutex        Ext
    Buprenorfin, screen     U-      Buprenorfin i urin, screening        Ext
  UPP 

                                    

 

 

   

                                    

 

 

 

    Analys/
Undersökning
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
                   
          C-Peptid    S-     C-Peptid       Ext
     C-reaktivt protein högkänsligt    P-     CRP högkänsligt      
    C1-inhibitor     P/S-     Hereditärt angioödem       Ext
    C1q     P-      Komplementprotein C1q        Ext
    C3, C3d     P-      Komplementprotein C3, C3d      
    CA 125     S-      Cancerantigen 125, tumörmarkör       
    CA 15-3     S-      Cancerantigen 15-3, tumörmarkör       
    CA 19-9     S-      Cancerantigen 19-9, tumörmarkör       
    CA 72-4     S-      Cancerantigen 72-4        Ext
    Ca fritt     S-      Calcium fritt, joniserat calcium       
    Ca fritt     kB-      Calcium fritt i blod       
    Ca korr    P- 

 

 

Calcium albuminkorrigerat 

 

 

 

    Calcitonin     S-      Calcitonin, CT       Ext
    Calcium    P-     Calcium       
    Calcium     dU-      Calcium i dygnsurin       
    Calcium/Krea-kvot     U-             
    Calciumjonaktivitet    S-     S-Ca fritt      
   UPP Cannabis screen     U-      Screening av cannabis, THC, i urin       Ext
     CDsens   (B)Baso-

 

 

Basofil allergenkänslighet

 

 

Ext 

    CDT disialo    S-      Kolhydratfattigt transferrin       
    CEA    S-     Karcinoembryonalt antigen, tumörmarkör       
    CEBPa     B-      CEBPa, mutationsanalys        Ext
    Celler     Asc-      Celler i ascitesvätska, -leukocyter       
    Celler     B-      Celler i blod, klassificering       
    Celler     Csv-     Celler i cerebrospinalvätska       
    Celler     Ledv-      Celler i ledvätska (synovial-) leukocyter      
    Celler     Plv-      Celler i pleuravätska       
    Cellulär cytostatikaresistens         Cytostatikaresistens i blod, benmärg och tumörvävnad        Ext
    Ceruloplasmin     P-      Ceruloplasmin, specifikt protein        Ext
    Chromogranin A     P-      Chromogranin A        Ext
    Citalopram     P- 

 

 

Citalopram, Cipramil, Cipralex, Ecitalopram 

 

 

  Ext

    Citrat     U-      Citronsyra       Ext
     Citronsyra    U-     Citrat     Ext
    CK     P-      Kreatinkinas       
  UPP  CKMB     P-      Kreatinkinas, MB       Ext
    Clomipramin     S-      Clomipramin, Anafranil, läkemedelskoncentration        Ext
    COMP     S-      Cartilage Oligomeric Matrix Protein        Ext
    CrossLaps, beta-     fS-      beta-CrossLaps        Ext
    CRP    P-      C-reaktivt protein       
    CRP högkänsligt     P-      hsCRP, högkänsligt CRP       
    Cyanid    B-      Cyanid         Ext
    Cyklosporin     B-      Ciklosporin       
    Cymbalta     B-      Cymbalta, Duloxetin hydroklorid        Ext
     CYP219    B-

 

 

Cytokrom P genomtyp 

 

 

 Ext 

     CYP2C9    B-

 

 

 Cytokrom P genomtyp

 

 

Ext 

     CYP2D6    B-

 

 

 Cytokrom P genomtyp

 

 

Ext 

    Cystatin C     P- 

 

 

Cystatin-C 

 

 

 

    Cystin kvalitativt     U-      Cystin i urin, Brandts test        Ext
    Cytokrom P, genotyp     B-      Cyp 2D6, Cytokrom P450, Debrisokinhydroxylas        Ext
  UPP 

                                   

 

 

   

                                   

 

 

 

    Analys/
Undersökning
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
   D                  
           D-dimer    P-     D-dimer      
    D-vitamin, 25 OH     S-      25-hydroxyvitamin D, D-vitamin total, D vitamin, Kalcidiol       
    Demensmarkörer   Csv-     Demensmarkörer       Ext
    Dextropropoxifen, screen     U-      Dextropropoxifen i urin, screening        Ext
    DHEASO4     S-     Dehydroepiandrosteron-sulfat, DHEASO4,  DHEAS        Ext
    Diazepam    S-     Diazepam     Ext 
    Diff     B-       Differentialräkning av leukocyter       
    Digitoxin     S-      Digitoxin        Ext
    Digoxin     S-      Digoxin       
    Disopyramid     S-      Disopyramid        Ext
    Donator, utredning          Utredning donator av organ, celler och vävnad       Ext 
    Dopamin   Pt(U)-     Dopamin i urin       Ext
    Droganalys med verifiering     U-     Screening av missbruksdroger i urin, med verifikationsanalys        Ext
    Drog-screen, testremsa     U-      Testremsa för 12 droger i urin hos intoxpatienter       
  UPP 

                                   

 

 

   

                                     

 

 

 

    Analys/
Undersökning 
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
  E                      
    ECP     S-      Eosinofilt katjonprotein           Ext
    Elastas     F-      Elastas i faeces        Ext
    Elektrofores, elfores     S-      Proteinfraktioner       
    EPO     S-      Erytropoietin        Ext
    Erytrocyter, EPK     B-      Erytrocyter, partikelkoncentration i blod           
    Erytrocyter     Csv-      Erytrocyter i cerebrospinalvätska           
    Erytrocyter, fragmenterade     B-      Schistocyter       
    Etanol     P-      Etanol       
    Etosuximid     P/S-      Etosuximid, Petnidan, Suxinutin, Zarondan            Ext
    Etylenglykol      P-      Etylenglykol       
    Etylglucuronid, screen     U-     Etylglucuronid i urin, screening            Ext
    Etylsulfat, EtS     U- 

 

 

Etylsulfat i urin 

 

 

  Ext

    Everolimus     B-      Everolimus        Ext
    EVF     B-      Erytrocyter volymfraktion i blod          
  UPP 

                                   

 

 

   

                                     

 

 

 

         Analys/Undersökning   System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
   F                  
    Faderskapsutredning         Faderskapstest DNA-prov     Ext
      FAP       B-     Familjär adenomatös polypos        Ext
    Farmers lungantigen     S-      Farmers lungantigen       Ext
    Fenobarbital     P-      Fenemal       
    Fenytoin     P-      Lehydan       
    Ferritin     S-      Ferritin       
    Fertilitetsutredning          Fertilitetsutredning        Ext
    Fettsyror     fP-

 

 

Fettsyror, fria 

 

 

  Ext

    Fibrinogen     P-      Fibrinogen      
    FISH    B-      Cytogenetisk analys        Ext
    FK 506     B-      FK 506       
    Flekainid     S-      Flekainid, Tambocor       Ext
    FLT-3    B-      FLT-3, mutationsanalys        Ext
    Fluanxol     S-      Flupentixol        Ext
    Flufenazin     S-      Siqualone       Ext
    Flukonazol     P/S-      Diflucan        Ext
    Fluoxetin    S-     Fontex        Ext
    Folat     S-      Folat i serum       
    Fosfat     P-      Fosfat       
    Fosfat     dU-      Fosfat i dygnsurin      Ext 
    Fosfolipidantikroppar     S-      Antikroppar mot Fosfolipid      Ext 
    Fosfolipidfettsyramönster    B(erc)-     Fosfolipidfettsyramönster     Ext
    FSH     S-      Follikelstimulerande hormon, Follitropin       
    Funktionsprov    Pt-      Funktionsprover, belastningar       
  UPP 

                                   

 

 

   

                                     

 

 

 

     Analys/
Undersökning
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
                     
     G-6-PD   (B)Erc     Glukos-6-fosfatdehydrogenas     Ext
    Gabapentin    P/S-      Neurontin        Ext
    GAD ak (IgG)      S-      Antikroppar mot Glutaminsyrekarboxylas        Ext
    Gallsyror     fS-      Gallsyror        Ext
    Gallsyror     dU-      Gallsyror i dygnsurin        Ext
    Gastrin     fS-      Gastrin        Ext 
    GBM-anti     S-      Good Pasture antigen. Vaskulitutredning       Ext
    Genetisk utredning          ArrayCGH       Ext 
    Gentamicin     P/S-      Garamycin       
    GFR estimat (CysC)     Pt-

 

 

eGFR (CysC)

 

 

 

     GFR estimat (Kreatinin)   Pt-     eGFR (Krea)      
    GH     S-      Tillväxthormon, Somatotropin         Ext
    GHB     U-      GHB i urin        Ext
    Glukagon     fP-      Glukagon        Ext
    Glukos     Csv-      Glukos i cerebrospinalvätska       
    Glukos     Ledv-      Glukos i ledvätska       
    Glukos      fP-      Glukos i plasma, fastevärde       
    Glukos     P-      Glukos i plasma, icke fastande       
    Glukos     Plv- 

 

 

Glukos i pleuravätska 

 

 

 

    Glukos, kval     U-      Glukos i urin, testremsa       
    Glukos-6-fosfatdehydrogenas     (B)Erc-      G-6-PD       Ext
    Glukoselimination, po.    fPt-      Glukosbelastning, OGTT enligt WHO       
    Glukoselimination gravid    fPt-     Glukosbelastning gravid, OGTT enligt WHO      
    Glykokonjugat    U-     Glykokonjugat i urin     Ext
    Glycerol     S-      Glycerol        Ext
    Glycerol     dU-      Glycerol i dygnsurin        Ext
    Good Pasture-antigen    S-     Vaskulitutredning, GBM-anti     Ext
    Graviditetstest     U-      Humant koriongonadotropin i urin, U-hCG       
    GT    P-      Glutamyltransferas       
  UPP 

                                   

 

 

   

                                    

 

 

 

    Analys/
Undersökning 
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
  H                    
    Haloperidol     S-      Haldol       Ext
    Haptoglobin     S-      Haptoglobin       
    Hb     B-      Hemoglobin, Hb-koncentration i blod      
    Hb     F-      Hemoglobin i faeces, Faeces Hb      
    Hb     P-      Hemoglobin i plasma       
    Hb, fetalt    B-      Fetalt hemoglobin, HbF       
    Hb, kval    U-      Hemoglobin i urin, testremsa       
    Hb-fraktionering    B-      Hemoglobinfraktioner, Hb-elfores        Ext
    HbA1c     B-      Hemoglobin A1c, glykerat hemoglobin       
    HCG    U-      Graviditetstest, Humant koriogonadotropin      
    hCG + beta-kedjor     P-      Humant koriogonadotropin, Totalt beta-hCG      
    HDL-kolesterol     P- 

 

 

HDL-kolesterol 

 

 

 

    HE4     P-      Human Epididymus Protein 4        Ext
    Hemokromatos hereditär, genotypning    Pt(Lkc)-      HFE genotyp        Ext
    Hemosiderin     U-      Hemosiderin i urin       
    Heparin, LMW (Anti-Xa)     P-      LMWH,Lågmolekylärt heparin, Fragmin      
    Heparinantikroppar     P-      Heparinantikroppar, HIT        Ext
     Hereditärt angioödem    P/S-     C1-inhibitor     Ext
  UPP  HLA DQ     B-      HLA genotyp DQ 2/DQ 8        Ext
    HLA-antikroppar     S 

 

 

HLA-antikroppar

 

 

  Ext

    HLA B27     B-      HLA B27       
    HLA-typning     B-      HLA-typning       
    Homocystein     P-      Homocystein plasmakoncentration        Ext
    Homocystein och Metionin     P-      Homocystein och Metionin, plasmakoncentration        Ext
    Homovanillinsyra   tU-     HVA      Ext
    Hyaluronsyra     Exudat-      Hyaluronsyra i exudat        Ext
    Hydroxyiindolacetat 5-     tU-      Hydroxyiindolacetat, 5-HIAA       Ext
    Hydrokarbazepin   S-     Monohydrokarbazepin, Trileptal      Ext
    Hydroxyprogesteron 17-alfa     S-      Hydroxyprogesteron 17-alfa         Ext
  UPP 

                                   

 

 

 

 

                                    

 

 

 

    Analys/
Undersökning
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
  I-J                    
    IA2, anti- (IgG)     S-      IA2, antikroppar mot. Ö-celler        Ext
    IgA    S-      Immunglobulin A       
    IgD     P/S-      Immunglobulin D        Ext
    IgE total    S-      Immunglobulin E        Ext
    IgG     S-      Immunglobulin G       
    IgG     Csv-      Immunglobulin G i cerebrospinalvätska     Ext 
    IgG subklasser     S-      Immunglobulin G subklasser, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4       Ext
    IgM     S-     Immunglobulin M       
    IGF-1     S-     Insulin like Growth Factor 1       Ext
    Infrysningsprov           Infrysningsprov klinisk kemi       
    INR           INR, international normalized ratio       
    Insulin     S-      Insulin        Ext
    Insulinantikroppar     S- 

 

 

Insulin, antikroppar mot 

 

 

  Ext

    Interleukin-6     S-      Interleukin-6, IL-6        Ext
    Internetdroger     U-              Ext
    Intercellulärsubstans ak (IgG)     S-      Cirkulerande ak mot hudens intercellulärsubstans       Ext
    Iohexolclearance     Pt-      Iohexolclearance       
    Isoamylas (Makro)    S-     Amylas, isoenzym      
    Isopropanol     P/S-     Isopropanol       
    Itrakonazol     P/S-      Sporanox        Ext
                     
    JAK   B-      JAK2 V617F mutationsanalys        Ext
    Järn    fP-      Järn       
    Järnmättnad    fP-      Järnmättnad       
  UPP 

                                   

 

 

                                                  

 

 

 

    Analys/
Undersökning
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
   K                  
    Kadmium     B-      Cadmium, Cd       Ext
    Kalcitriol    S-      Vitamin D 1,25 dihydroxi, kalcitriol, D-vitamin       Ext
    Kalium     P-      Kalium       
    Kalium    dU-     Kalium i dygnsurin       
    Kappakedjor, fria    S-     Fria, lätta kedjor, kappa, lambda i serum       Ext
    Karbamazepin    P-     Carbamazepin, Tegretol, Hermolepsin, Trimonil      
    Kardiolipinantikroppar    S-     Antifosfolipid, Fosfolip-ak       Ext
    Karnitin    P-     Karnitin i plasma, fritt och totalt       Ext
    Karnitin    U-     Karnitin i urin, fritt och totalt       Ext
    Katekolaminer    P-

 

 

Adrenalin och noradrenalin

 

 

  Ext

    Katekolaminer    Pt(U)-     Katekolaminer i urin, adrenalin, noradrenalin,
dopamin, normetanefrin
      Ext

 

 

Ketoner

  P-     Se Aceton      
    Kinidin    S-     Kinidin       Ext
     Klomipramin   P/S-     Läkemedel Anafranil     Ext
    Klonazepam    P/S-     Klonazepam, Chlonazepam, Iktorvil       Ext
  UPP  Klorid    P-     Klorid      
    Klorid    dU-     Klorid i dygnsurin     Ext 
    Klozapin    S-     Leponex, Clozapine       Ext
    Koagulationsfaktor    P-

 

 

Koagulationsfaktorer

 

 

  Ext

    Koagulationsfaktor 5 mutation    B-     Faktor 5 mutationsbestämning, APC-resistens       Ext
    Koagulationsfaktor VIII     P-     Koagulationsfaktor 8, antihemofilifaktor, AHF       Ext
    Koagulationsutredning                 Ext
    Kobalamin    S-      Vitamin B12       
    Koffein    P-     Koffein       
    Kokain, screen    U-     Kokain i urin, screening       Ext
    Kolesterol     P-      Kolesterol       
    Kolinesteras, pseudo    P/S-

 

 

Kolinesteras pseudo, Pseudokolinesteras

 

 

Ext 

    Koloxidhemoglobin    B-     Kolmonoxid-Hb, HbCO, COHb      
    Komplementbrist-utredning    P/S-     KLiassisk och alternativ komplement funktion       Ext
    Komplementfunktion    P/S-             Ext
  UPP  Komplementproteiner    P-           Ext 
    Komplementscreen    P/S-             Ext
    Konkrement     U-      Njursten       Ext
    Koppar    Pt(U)-     Cu i dygnsurin       Ext
    Koppar    S-     Cu       Ext
    Kortikoider    Pt(U)-           Ext
    Kortisol    S-      Kortisol      
    Kortisol    dU-     Kortisol i dygnsurin       Ext
    Kortisol    Saliv-

 

 

Kortisol i saliv

 

 

  Ext

    Kotinin    S-     Nikotinmetabolit       Ext
    Kreatinin    P-      Kreatinin       
    Kreatinin    dU-     Kreatinin i dygnsurin      
    Kreatininclearance    Pt-      Hänvisning till Iohexolclearance      
    Kreatinkinas    P-     CK      
     Kreatinkinas, MB    P-     CKMB     Ext
    Kristaller    Ledv-     Kristaller i ledvätska (synovialvätska)      
    Kromosomanalys    B-     Kromosomanalys       Ext
    Kromosomanalys,
Fragilt X
   B-     Kromosomanalys, Fragilt X. DNA-baserad diagnostik. Prader-Willi       Ext
    Kromosomanalys Philadelphia    B-     Kromosomanalys, Philadelphia       Ext
    Kryoglobulin     S-

 

 

Kryoglobulin

 

 

  Ext

    KUB-test         KUB-test, (kombinerat ultraljud och biokemiskt prov)       Ext
    Kvicksilver    B-      Kvicksilver i blod, B-Hg       Ext
    Kvicksilver    U-     Kvicksilver i urin, U-Hg       Ext
    Kymotrypsin    F-     Kymotrypsin i faeces       Ext
    Köldantikroppar    B-             Ext
  UPP 

                                   

 

 

 

 

                                    

 

 

 

     Analys/
Undersökning
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
                   
    Laktat     Csv-     Laktat i cerbrospinalvätska       
    Laktat    Ledv-     Laktat i ledvätska      
    Laktat    vB-     Laktat i perifert venblod      
    Laktosresorption    fPt-     Laktosbelastning med vätgasanalys      Ext
    Laktostolerans, genotyp    Pt(Lkc)-             Ext
    Lamotrigin    S-     Lamictal       Ext
    LD    S-     Laktatdehydrogenas      
    LD    Asc-     Laktatdehydrogenas i ascites      
    LD    Plv-     Laktatdehydrogenas i pleura      
    LD-iso    S-

 

 

Laktatdehydrogenas, isoenzymer

 

 

  Ext

    LDL-Kol    P-     LDL-Kolersterol      
    Leukocyter    Asc-      Leukocyter i ascites      
    Leukocyter    Csv-     Leukocyter i cerebrospinalvätska      
    Leukocyter    Ledv-

 

 

Leukocyter i ledvätska
(synovialvätska)

 

 

 

    Leukocyter    Dv (perit)-     Leukocyter i peritonealdialys-
vätska, PD-leukocyter
     
    Leukocyter    Plv-     Leukocyter i pleura      
    Leukocyter    B-     Leukocyter i blod, LPK      
    Leukocyter, bas    B-     Basofila leukocyter      
    Leukocyter, eos    B-     Eosinofila  leukocyter      
  UPP  Leukocyter, klass    B-     Klassificering av  leukocyter      
    Leukocyter, kvalitativt    U-     Leukocyter i urin, testremsa      
    Leukocyter, lymf    B-     Lymfocyter leukocyter      
    Leukocyter, mono    B-     Monocyter leukocyter      
    Leukocyter, neutro    B-

 

 

Neutrofila leukocyter

 

 

 

    Levetiracetam    S-     Keppra, Kevesy     Ext
    Levo-Dopa     P-     Levo-dopamin,
Dihydroxífenylalanin 
      Ext
    Levonorgestrel    S-     Levonorgestrel        Ext
    LH    S-     Luteiniserande hormon        
    Lipas    P-     Lipas       Ext
    Lipoprotein (a)    P-     Lipoprotein lilla a, Lp(a)       Ext
    Lipoproteinfraktioner     fS-      Lipoproteinfraktioner i serum        Ext
    Litium    S-     Litiumkoncentration i serum      
    LKM-1, anti-     S-     Liver/kidney mikrosomal,
antikroppar mot
      Ext
    LSD    U-

 

 

LSD i urin, screening eller
verifiering

 

 

  Ext

    Lupusantikoagulans    P-      Lupus-antikoagulans (Ig), Fosfolipidantikroppar,  Lupusinhiberande kapacitet       Ext
    Lymf-CD4+CD8+    B-           Ext
    Lymfocytfunktion    B-     Lymfocyter, funktioneundersökning, FASCIA       Ext
    Lymfocytpopulationer         T-lymfocyter, immunbristutredning,
B-Lymfocyter, NK-celler,CD4,
CD19, CD16/56,
kvantifiering med flödescytometri
      Ext
    Lysozym    S-     Lysozym,       Ext
    Lysozym    U-     Lysozym i urin       Ext
    Lätta immunglobulin-kedjor    S-     Fria lätta kedjor, kappa, lambda     Ext
    Lätta immunglobulinkedjor   dU-      Kappa- och lambdakedjor     Ext
  UPP                                                                                                            
    Analys/
Undersökning 
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
                   
    Magnesium    dU-      Magnesium i dygnsurin, Mg       
    Magnesium    P-     Magnesium, Mg      
    Mandelsyra, MHMA, HMM, VMA    dU-     Metoxi-4-hydroximandelat, Mandelsyra i dygnsurin       Ext
    Manipulationstest    U-     Manipulationstest av urin vid droganalys       Ext
    Maprotilin    B-     Maprotilin, Ludiomil       Ext 
    MCH    Ery-     Medelhemoglobinmassa i erytrocyter      
    MCHC    Ery-     Medelhemoglobin
-koncentration i erytrocyter
     
    MCV    Ery-

 

 

Erytrocytvolymmedelvärde

 

 

 

    Metabolisk screening    P/U-     Metabol utredning       Ext
    Metadon    P/S-     Metadonkoncentration
i plasma eller serum
      Ext
    Metadon screen     U-      Metadon i urin, screening       Ext
    Metanol    P/S-     Metanol      
    Methemoglobin    B-     Methemoglobin, MetHb      
    Metionin    P-     Metionin       Ext
    Metotrexat    Ery-     Metotrexat, MTX i erytrocyter       Ext
    Metotrexat    S-

 

 

Metotrexat, MTX, Emhexat, Metoject

 

 

  Ext

    Metoxikatekolaminer    dU-     Metoxikatekolaminer, Metoxiadrenalin,
-noradrenalin i dygnsurin
      Ext
  UPP  Metoxikatekolaminer    fP-     Metoxikatekolaminer, Metanefriner, 
Metoxiadrenalin, -noradrenalin
      Ext
    Metylmalonat    U-     Metylmalonsyra, MMA i urin     Ext 
    Metylmalonat    Csv-     Metylmalonsyra, MMA i cerebrospinalvätska       Ext
    Metylmalonat    S-     Metylmalonsyra, MMA     Ext 
    Mianserin    S-      Mianserin, Tolvon       Ext
    Mikroglobulin,
beta 2-
   S-     Mikroglobulin, beta 2-       Ext
    Mirtazapin    S-

 

 

Mirtazapin, Remeron 

 

 

  Ext

    Muskelbiopsi         Muskelbiopsi, Neruopati       Ext
    Mykofenolsyra    P-      MPA, Cellcept-konc       Ext
    Myoglobin    P-     Myoglobin      
    Mögelantigen    S-     Mögelantigen      Ext
  UPP                                                                                                                
    Analys/
Undersökning 
  System   Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
                   
    N-acetyl-transferas 2, genotyp    Pt(Lkc)-    N-acetyltransferas 2, B-NAT2            Ext
    Natrium    P-    Natrium, Na      
    Natrium    dU-   Natrium i dygnsurin, Na          
    Neruropeptider    P-   Neuropeptider       Ext
    Neruropeptider    Csv-   Neuropeptider i cerebrospinalvätska            Ext
    Nitrit, kval    U-

 

Nitrit i urin, testremsa

 

 

 

     NOAK (Nya orala antikoagulantia)    P-   Apixaban, Eliquis, Antitrombotiska läkemedel      
    Nortriptylin    P/S-   Nortriptylin, tricykliska, tabl Sensaval, Noritren       Ext
    NPM-1 mutationsanalys    B-     Förvärvad genetisk avvikelse, NPM-1        Ext
    NSE    S-      Neuronspecifikt enolas, NSE       Ext
    NT-proBNP    P-   N-terminal-pro-brain natriuretisk peptid, BNP NT-pro      
  UPP                                                                                                            
    Analys/
Undersökning 
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
                     
    Olanzapin                 S-     Olanzapin, Zyprexa       Ext
    Oligosackarider    U-     Oligosackarider i urin       Ext
    Opiater, screen    U-     Opiater i urin, screening       Ext
    Organiska syror    U-     Organiska syror i urin       Ext
    Orosomukoid    S-     Orosomukoid       
    Orotsyra    U-     Orotat i urin       Ext
    Osmolalitet    P/S-     Osmolalitet      
    Osmolalitet    U-     Osmolalitet i urin      
    Osmotisk fragilitet    Ery-

 

 

Osmotisk resistens i erytrocyter, Membranfragilitet

 

 

  Ext

    Osteokalcin    S-     Osteokalcin       Ext
    Oxalat    U-     Oxalsyra i urin, Glukolat, Glycerat,      Ext
    Oxikodon, screen    U-     Oxikodin i urin, screening      Ext
    Oxkarbazepin    P/S-     Monohydroxykarbazepin, Trileptal      Ext
  UPP                                                                                                            
    Analys/
Undersökning 
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
                     
    PAI-1   P-      Plasminaktivatorhämmare 1 (enz)       Ext
    Pankreasamylas   P-     Pankreasamylas      
    Pankreasamalyas   U-     Amylas, pankreas      
    Pankreaspolypeptid (PP)   fS-     Pankreaspolypeptid (PP)     Ext 
    Pankreastatin   fP-     Pankrestatin, Kromogranin A (prekursor)       Ext
    Paracetamol   P-     Paracetamol       
    Parietalceller, anti-   S-     Parietalceller, antikroppar mot      Ext
    Paroxetin   P/S-     Paroxetin, Seroxat, Euplix, Paroxiflex      Ext
    PBG, kval   U- 

 

 

Porfobilinogen, kvalitativt 

 

 

 Ext

    Pepsinogen A   fS-      Pepsinogen A      Ext
    Peptidscreening   fP-     Peptidscreening      Ext
    Perfenazin    P/S-     Perfenazin,Trilafon       Ext
    PEth   B-      Fosfatidyletanol i blod, alkoholmarkör      
    Phadiatop   S-     Phadiatop, luftvägsallergen      
    PI-typning alfa-1-antitrypsin   S-

 

 

PI-typning av alfa-1-antitrypsin, klassning av fenotyp

 

 

 Ext

    PK   P-     Protrombinkomplex      
    PK-kap   B-     Protrombinkomplex, kapillärprov      
   UPP PKU-diagnostik   B-     PKU-prov, nyföddhetsscreening av medfödd metabolisk sjukdom,
nyanlända adoptivbarn och invandrade barn
     Ext
    PLAP   S-     Placentärt alkaliskt forfatas, tumörmarkör      Ext
    Plasmalogener   P-     Lågkedjiga fettsyror i plasma      Ext
    Plasminogen (enz)   P-     Plasminogen      Ext
    PML RARA    B-      PML RARA RT-PCR       Ext
    Porfyriscreening         Porfyri, anlagsbestämning       Ext
    Precipiterande antikroppar   S-      Allergenspecifika IgG-antikroppar mot mögel och fjädrar      Ext
    Pregnantriol   Pt(U)-     Pregnantriol i dygnsurin, P3      Ext
    Primidon   P/S-     Primidon, Mysoline, Fenemal, Fenobarbital      Ext
    Procalcitonin   P-

 

 

Prokalcitonin i plasma

 

 

 

    Progesteron   S-     Progesteron      
    Proinsulin   fS-     Proinsulin      Ext
    Prokollagen-III-peptid   S-     Prokollagen III peptid      Ext
    Prolaktin    S-     Prolaktin       
    Protein   P-     Plasmaprotein, totalprotein i plasma      Ext
    Protein C   P-     Protein C (enz)      Ext
    Protein HC   Pt(U)/U-     Protein HC i dygnsurin, alfa-1-mikroglobulin      Ext
    Protein S   P-     Protein S, fritt      Ext
  UPP  Proteinfraktioner   S-     Proteinfraktioner i serum, elektrofores, elfores      
    Proteinfraktioner   U-

 

 

Proteinfraktioner i urin, urinelfores, urinelektrofores

 

 

 

    Proteinfraktioner, Isoel, fokusering   Csv-     Proteinfraktioner i cerebrospinalvätska, isoelektrisk fokusering      Ext
    Protrombin genotyp   B-     Protrombin genotypning      Ext
    PSA total   P-     Prostataspecifikt antigen, total      
    PSA kvot   P-     Prostataspecifikt antigen, fritt/total      
    Pseudokolinesteras   P/S-     Pseudokolinesteras      Ext
    PTH   P-     Paratyrioideahormon      
    PTHrp   P-     Parathormonliknande peptid, PTH-relaterad peptid      Ext
    Pyridoxal-5-fosfat   P-     Pyridoxin, vitamin B6, B-vitamin, B6-vitamin      Ext
    Pyrofosfat   Ledv-     Pyrofosfatkristaller i ledvätska      
  UPP                                                                                                            
    Analys/
Undersökning 
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
  Q-R                   
    QT    B-     Långt QT-syndrom      Ext
                     
    Remoxiprid    P-     Remoxiprid, Roxiam       Ext
    Renin, aktivt    P-     Renin      Ext
    Retikulocyter    B-     Retikulocyter       
    Retinol    S-     Retinol, vitamin A, A-vitamin       Ext
    Risperidon    S-     9 OH-risperidon, Abriact, Risperdal, Rispolet      Ext
    Röntgenkristallografi    Ledv-     Röntgenkristallografi i ledvätska (synovialvätska)      Ext
  UPP                                                                                                            
    Analys/
Undersökning 
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
                     
    S100B   S-            
    Salicylater     P/S-     Salicylater       
    Schistocyter    B-     Schistocyter       
    Sediment    U-      Sediment i urin      
    Selen    S-     Selen      Ext
    Seminalplasmaanalys    SemP-     Analys av seminalplasma      Ext 
    Sertralin    S-

 

 

Sertralin, Zoloft, Oralin

 

 

Ext

    SHBG    S-     Könshormonbindande globulin      Ext 
    Sialinsyra    U-     Sialinsyra, fri och total     Ext 
    Sirolimus    B-     Rapamune     Ext
    Somatostatin    fP-      Somatostatin      Ext
    Specifika antikroppar    S-     Specifik antikroppspanel, enkel och utvidgad      Ext
    Specifikt IgE olika antigen    S-     Lista för val av antigen      
    Specifikt IgE-Björk (t3)    S-     Björk, specifikt IgE, (t3a)      
    Specifikt IgE-Bigift (i1)    S-     Bi, specifikt IgE, (i1)      
    Specifikt IgE-Bigift (i208)    S-

 

 

Bigift, specifikt IgE (i208) r Api m 1 Phosfolipas A2 Honeybee

 

 

 

    Specifikt IgE-Cashewnöt (f202)    S-     Cashewnöt, specifikt IgE (f202)      
  UPP  Specifikt IgE-Getinggift (i209)    S-     Getinggift, specifikt IgE (i209) r Ves v5 vespula, Vanlig geting      
    Specifikt IgE-Getinggifter (i3)    S-     Geting, specifikt IgE (i3)      
    Specifikt IgE-Gråbo (w6)    S-     Gråbo, specifikt IgE (w6)      
    Specifikt IgE-Hasselnöt (f425)    S-     Hasselnöt, specifikt IgE (f425) r Cor a 8      
    Specifikt IgE-Hasselnöt (f17)    S-     Hasselnöt, specifikt IgE (f17)      
    Specifikt IgE-Havre (f7)    S-     Havre, specifikt IgE (f7)      
    Specifikt IgE-Hund (e5)    S-     Hund, specifikt IgE (e5)      
    Specifikt IgE-Husdammskvalster (d1)    S-     Husdammskvalster, specifikt IgE (d1)      
    Specifikt IgE-Häst (e3)    S-

 

 

Häst, specifikt IgE (E3)

 

 

 

    Specifikt IgE-Jordnöt (f13)    S-     Jordnöt, specifikt IgE (f13)      
    Specifikt IgE-Jordnöt (f423)    S-     Jordnöt, specifikt IgE (f423) r Ara h2      

 

 

Specifikt IgE-Katt (e1)

   S-     Katt, specifikt IgE (e1)      
    Specifikt IgE-Luftvägsallergen    S-     Luftvägsallergen, specifikt IgE (Phadiatop)      
    Specifikt IgE-M:CAP Föda (fx5)      S-     Födoämnesallergen, (fx5), Specifikt IgE       
    Specifikt IgE-M:CAP Gnagare (ex70)     S-     Gnagare, specifikt IgE, (ex70)      
    Specifikt IgE-M:CAP Mögel (mx1)    S-     Mögel specifikt IgE, (mx1)      
    Specifikt IgE-M:CAP Nötter (fx1)    S-     Nötter, specifikt IgE, (fx1)      
   UPP Specifikt IgE-Mandel (f20)    S-     Mandel, specifikt IgE, (f20)       
    Specifikt IgE-Mjölk (f2)    S-

 

 

Mjölk, specifikt IgE, (f2)

 

 

 

    Specifikt IgE-Penicilloyl G (c1)    S-     Penicilloyl G, specifikt IgE, (c1)      
    Specifikt IgE-Penicilloyl V (c2)    S-     Penicilloyl V, specifikt IgE, (c2)      
    Specifikt IgE-Råg (f5)    S-     Råg, specifikt IgE, (f5)      
    Specifikt IgE-Soya (f14)    S-     Soja, specifikt IgE, (f14)      
    Specifikt IgE-Timotej (g6)    S-     Timotej, specifikt IgE (g6)       
    Specifikt IgE-Torsk (f3)    S-     Torsk, specifikt IgE (f3)      
    Specifikt IgE-Valnöt (f256)    S-     Valnöt, specifikt IgE (f256)      
    Specifikt IgE-Vete (f4)    S-     Vete, specifikt IgE (f4)      
    Specifikt IgE-Ägg (f233)    S-     Ägg, specifikt IgE (f233) nGal D1 ovomucoid      
    Specifikt IgE-Äggvita (f1)    S-     Äggvita, specifikt IgE (f1)      
    Specifikt IgE-Ärta (f12)    S-

 

 

Ärta, specifikt IgE (f12)

 

 

 

    Spektrofotometri    Csv-     Spektrofotometri av cerebrospinalvätska      
    Spermaantikroppar    S-     Sperma, antikroppar mot      Ext
    SR    B-      Sänkningsreaktion erytrocyter      
     SR, mikro    B-     Sänkningsreaktion erytrocyter mikro      
    SSA/-B     S-      SSA, SSB       
    Steroidmönster    Pt(U)-

 

 

Steroidprofil i urin 

 

 

Ext 

    Sulfonamid    S-     Bactrim, Eusaprim     Ext 
    Svett-NaCl         Svettest, Svettkonduktivitet      
  UPP                                                                                                            
    Analys/
Undersökning 
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
                     
    T- B-cellsfraktion     B-     T- B-cellsfraktion, Myeloid fraktion, Chimerism       Ext
    T3 fritt    S-     Trijodtyronin, fritt      
    T4 fritt    S-     Tyroxin, fritt      
    Tacrolimus    B-            
    Tau-protein    Csv-     Tau-protein i cerebrospinalvätska, demensmarkör      Ext
    Teofyllin    P-     Teofyllin      
    Testosteron    S-     Testosteron      
    Testremsa    U-     Testremsa urin, 5 parametrar      
    Tillväxthormon    S-     GH, Somatotropin     Ext
    Tiopurinmetyltransferas    B-     Imurel, Puri-nethol, Lanvis, TPMT, Azatioprin      Ext
    Tobramycin    S-     Nebcina, Tobi      Ext
    Tokoferol-alfa    S-     Vitamin E, E-vitamin      Ext
    Topiramat     P/S-     Topiramat, Topimax      Ext
    Tyreoperoxidas, anti-    S-

 

 

Antikroppar mot Tyreoperoxidas, mikrosomalt tyreoideaantigen, anti-TPO

 

 

 Ext

    TP-beta    Sekret-     Beta-TP i sekret, Trace-protein-beta      Ext
    TPO, anti-   P/S-     Antikroppar mot TPO       
    TRAK    S-     TSH-receptor antikroppar      Ext
  UPP  Tramadol    P/S-      Tramadol, Nobligan, Tiparol, Tradolan, Gemadol      Ext
    Tramadol, screen    U-     Tramadol i urin, screening      Ext
    Transferrin    fP-     Transferrin      
    Transferrinmättnad    fP-     Trans.mättnad      
    Transferrinreceptor, lösligt    P-     Transferrinreceptor lösligt      Ext
    Transketolas EC 2.2.1.1    Ery-     Vitamin B1, Tiamin      Ext
    Triglycerider    fP-     Triglycerider      
    Trombocyter    B-     TPK      
    Troponin I    P-

 

 

Högkänsligt Troponin I

 

 

 

    Troponin I Stratus    P-     Troponin I       
    Troponin T    P/S-     Troponin T      Ext
    Tryptas    S-

 

 

Tryptas

 

 

 Ext

    TSH    S-     Tyreoideastimulerande hormon      
    Tubulär koncentrationsförmåga    fPt-     Tubulär koncentrationsförmåga      
    Tvärstrimmig muskel ak (IgG)    S-             Ext
    Tyreoglobulin    S-     TG      Ext
    Tyreoglobulin ak    S-     Påvisande av antikroppar mot Tyreoglobulin      Ext
    Tyreoidea Interferens    S-     Analytisk interferens vid Tyreoideadiagnostik      
    TBG    S-

 

 

Tyroxinbindande glbulin 

 

 

 Ext

     TPMT    B-

 

 

Tiopurinmetyltransferin,
Imurel, Puri-nethol, Lanvis, Azatioprin

 

 

 Ext

     Tyreoperoxidas-ak    S-

 

 

 TPO-ak, Anti-TPO

 

 

 

     TPO-ak    S-

 

 

 Tyreoperoxida-ak, Ant-TPO

 

 

 

  UPP                                                                                                          
    Analys/
Undersökning 
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
  U-V                  
    UGT1A1, genotyp    Pt(Lkc)-     Analys vid misstänkt Gilberts syndrom      Ext
    Urat   P-     Urat      
    Urat    dU-     Urat i dygnsurin      
    Urat   Ledv-     Urinsyrakristaller i ledvätska      
    Urea   P-     Urea      
    Urea   dU-     Urea i dygnsurin      
    Urea-13 C-test   Pt-     Utandningstest för Helicobakter pylori     Ext 
                     
    Valproat    P-      Ergenyl, Absenor, Orfiril      
    Vancomycin    P-     Vancomycin koncentrationsbestämning       
    Vasectomikontroll    Sperma-     Kontroll efter sterilisering       
     Vaskulitutredning, ANCA    S-     Vaskulitutredning, S-ANCA     Ext
    Vasoaktiv intestinal peptid   fP-     VIP     Ext
    Vasoaktiv intestinal peptid [VIP]   fP-           Ext
     Vasopressin   fP-     ADH, Antidiuretiskt hormon     Ext
    Venlafaxin    S-     Efexor      Ext
    Viskositet    P-     Viskositet     Ext 
    Vitamin A    S-     A-vitamin, vitamin A, Retinol      Ext
    Vitamin B6    P/B-     B6-vitamin, B-vitamin, vitamin B6      Ext
    Vitamin B12    S-     B12-vitamin, B-vitamin, vitamin B12, Kobalamin      
    Vitamin D    S-     Vitamin D, D-vitamin, 25-hydroxy vitamin D, D-vitamin total      
    Vitamin E    S-     E-vitamin, vitamin E, Tokoferol-alfa      Ext
    von Willebrandfaktor antigen    P-

 

 

vWF imm, påvisande av von Willebrandfaktor

 

 

 Ext

    von Willebrandfaktor, GP1bA (aktivitet)    P-     vWF akt, von Willebrandfaktor aktivitet, VWS GP1bA (aktiv.)      Ext
    Vävnadstypning         HLA-korstest, HLA-typning inför organtransplantation      Ext
  UPP                                                                                                     
    Analys/
Undersökning 
  System     Fullständigt namn/
och ev. synonymer
    Skickas till
externt lab 
 
  Y-Ö                  
    Yrkesallergenmix    S-     Yrkesallergener pax 1-6      Ext
    Ytmarkörer    B/Benmärg-     Leukemi/lymfompanel, Ytmarkörer i benmärg och perifert blod      
    Ytmarkörer CD 19    B-     Ytmarkörer CD 19, B-Lymfocyter      
    Ytmarkörer fenotyp    B/Benmärg-     Ytmarkörer patologi, Immunfenotypning      Ext
                     
    Zink     S-     Zink i serum, Zn       Ext
    Ziprasidon    S-     Ziprasidon, Zeldox      Ext
    Zopiklon    U-     Zopiklon, Imovane      Ext
    Zuklopentixol    S-     Zuklopentixol, Cisordinol     Ext 
                     
    Ö-celler, pankreas    S-      Antikroppar mot Ö-celler i pankreas, IA2-ak       Ext
    Ö-cellsantikroppar IA2    S-     Ö-cellsantikroppar,      Ext
    Östradiol    S-      Estradiol, E2      Ext
    Östradiol 17 beta-    S-     Östradiol 17 beta- Ultrakänslig      Ext
  UPP