L

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven L inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Kem    Laktat   Csv- Laktat i cerbrospinalvätska       
 Kem   Laktat  Ledv- Laktat i ledvätska      
 Kem   Laktat  vB- Laktat i perifert venblod      
 Kem   Laktosresorption  fPt- Laktosbelastning med vätgasanalys     Ext 
 Kem   Laktostolerans, genotyp  Pt(Lkc)-       Ext
 Kem   Lamotrigin  S- Lamictal     Ext
 Kem   LD  S- Laktatdehydrogenas      
 Kem   LD  Asc- Laktatdehydrogenas i ascites      
 Kem   LD  Plv- Laktatdehydrogenas i pleura      
 Kem   LD-iso  S-

Laktatdehydrogenas, isoenzymer

 

 

Ext 

 Kem   LDL-Kol  P- LDL-Kolersterol      
 Mik   Ledvätska, bakteriespecifik PCR/16S rRNA gendetektion         Ext
 Mik   Ledvätska odling    Allmän bakterieodling av ledvätska      
 Mik   Legionella PCR   Påvisande av Legionella med PCR     Ext
 Mik   Legionella pneumophila antigen   Påvisande av Legionellaantigen      
 Mik   Legionellaantikroppar   S-  Påvisande av serumantikroppar mot Legionella      Ext
 Mik   Legionella odling   Påvisande av Legionella med bakterieodling     Ext
 Trf    Leukocytantikroppar   Leukocytantikroppar, screening     Ext
 Kem   Leukocyter  Asc-  Leukocyter i ascites      
 Kem   Leukocyter  Csv- Leukocyter i cerebrospinalvätska      
 Kem   Leukocyter  Ledv-

Leukocyter i ledvätska (synovialvätska)

 

 

 

 Kem   Leukocyter  Dv (perit)- Leukocyter i peritonealdialysvätska, PD-leukocyter      
 Kem   Leukocyter  Plv- Leukocyter i pleura      
 Kem   Leukocyter  B- Leukocyter i blod, LPK      
 Kem   Leukocyter, bas  B- Basofila leukocyter      
 Kem   Leukocyter, eos  B- Eosinofila  leukocyter      

 Kem

UPP

  Leukocyter, klass  B- Klassificering av  leukocyter      
 Kem   Leukocyter, kvalitativt  U- Leukocyter i urin, testremsa      
 Kem   Leukocyter, lymf  B- Lymfocyter leukocyter      
 Kem   Leukocyter, mono  B- Monocyter leukocyter      
 Kem   Leukocyter, neutro  B-

Neutrofila leukocyter

 

 

 

 Kem   Levetiracetam  S- Levetiracetam, Keppra, Kevesy     Ext
 Kem   Levo-Dopa   P- Levo-dopamin, Dihydroxífenylalanin     

Ext

 Kem   Levonorgestrel  S- Levonorgestrel      Ext
 Kem   LH  S- Luteiniserande hormon       
 Kem   Lipas  P- Lipas     Ext
 Kem   Lipoprotein (a)  P- Lipoprotein lilla a, Lp(a)     Ext
 Kem   Lipoproteinfraktioner   fS-  Lipoproteinfraktioner i serum      Ext
 Kem   Litium  S- Litiumkoncentration i serum      
 Kem   LKM-1, anti-   S- Liver/kidney mikrosomal, antikroppar mot     Ext
 Kem   LSD  U-

LSD i urin, screening eller verifiering

 

 

Ext 

 Mik   Luesantikroppar  S- Påvisande av serumantikroppar mot Lues, (syfilis)      
 Mik   Luftvägsvirus PCR   Påvisande av luftvägsvirus med multiplex PCR     Ext
 Kem   Lupusantikoagulans  P-  Lupus-antikoagulans (Ig), Fosfolipidantikroppar,
 Lupusinhiberande kapacitet
    Ext
 Kem   Lymf-CD4+CD8+  B-       Ext
 Kem   Lymfocytfunktion  B- Lymfocyter, funktioneundersökning, FASCIA     Ext
 Kem   Lymfocytpopulationer   T-lymfocyter, immunbristutredning, B-Lymfocyter,
NK-celler,CD4, CD19, CD16/56,
kvantifiering med flödescytometri
    Ext
 Kem   Lysozym  S- Lysozym,     Ext
 Kem   Lysozym  U- Lysozym i urin     Ext
 Kem   Lätta immunglobulinkedjor  S-  Fria lätta kedjor, kappa, lambda          Ext
 Kem   Lätta immunglobulinkedjor  dU- kappa- och lambdakedjor          Ext
               

UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9   

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö