Mer om analysen LDL-kolesterol

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

För patienter med mycket hög risk, bland annat i sekundärprevention, är målvärdet 1,8 mmol/L, alternativt 50 % reduktion av LDL-kolesterol, för patienter med hög risk 2,5 mmol/L och för patienter med lägre risk 3,0 mmol/L
Källa: Information från Läkemedelsverket 2014:5

Indikation:
Utredning av primära och sekundära hyperlipoproteinemier. Bedömning av kardiovaskulär risk.

Tolkning:
Förhöjd vid:
- familjär hyperkolesterolemi och familjär dyslipoproteinemi
- sekundära lipoproteinrubbningar vid t ex diabetes, lever- och njursjukdomar (måttlig förhöjning)

Bakgrundsinfo:
Huvuddelen av plasmakolesterolet (60-70 %) transporteras i LDL-fraktionen, medan 25-35 % förekommer i HDL-fraktionen. Uttalade ökningar i koncentration av plasmakolesterol förklaras främst av förändringar i LDL-kolesterol.
Separat bestämning av HDL- resp LDL-kolesterol är dock att föredra för adekvat bedömning av kardiovaskulär risk.

LDL-nivån sjunker efter t ex en hjärtinfarkt och kan vara ”falskt för låg” i månader efter allvarlig sjukdom

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)