Mer om analysen Laktatdehydrogenas

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Hemolys- och malignitetsutredningar

Tolkning:
Förhöjd vid:
- hemolys
- leverskada
- hjärt- och skelettmuskelskada
- vissa maligniteter (t.ex. testiscancer, malignt melanom, lymfom, ovarialcancer)

Bakgrundsinfo:
LD finns i cytoplasman i alla kroppens celler och katalyserar slutsteget i den anaeroba glykolysen.
Halten i blodet ökar vid alla sjukliga förändringar som ökar cellernas permeabilitet. Utgör en ospecifik indikator på vävnadsskada.

LD-stegring ses vid flera maligniteter ffa tillstånd med stort inslag av cellnekroser. 

Metod: Absorbans

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)