Luteiniserande hormon, LH, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Falun 

 

 

Remiss/beställning

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tillsats med gel, guldgul propp 
Rör utan tillsats med gel, guldgul

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL 

 

 

Kommentar

 

 

OBS! Ny metod och nytt referensintervall från och med 2016-05-31

Hållbarhet och förvaring:
Ocentrifugerat 3 timmar i rumstemperatur. Centrifugerat 48 timmar i kylskåp. Centrifugerat och avhällt tre månader fryst i -20° 

Generell hantering av rör efter provtagning

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej 

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja

 

 

Ref.intervall

 

 

Barn: Referensintervall LH barn

Kvinnor
Follikelfas: 1,9-12,5 IU/L
Mittcykelfas: 8,7-76,3 IU/L
Lutealfas: 0,5-16,9 IU/L
Postmenopaus: 15,9-54,0 IU/L

Män:

 

20-70 år 

1,5-9,3  

IU/L

 

 

>70 år 

3,1-34,6  

IU/L

 

 

övriga 

-  

IU/L