Mer om analysen LPK

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Diagnos och behandling av infektion och blodmaligniteter. Värdera infektionsrisk vid leukopeni.

Tolkning:
Förhöjt vid:
- Infektion eller annan inflammatorisk reaktion
- Leukemier, myeloproliferativa tillstånd, vissa lymfom

Sänkt vid:
- Sepsis
- Hematologiska maligniteter
- Vissa läkemedel
- B-vitaminbrist

Bakgrundsinfo:
Leukocyterna i kärlbanan är uppdelad i två ungefär likstora pooler, en cirkulerande (de celler man räknar) och en marginalpool som finns längs väggarna i mindre vener.
Marginalpoolen kan mobiliseras mycket snabbt (minuter) till den cirkulerande poolen vid t ex fysisk ansträngning, rökning och andra stresstimuli.
Den övergående ökning som ses och mäts vid inflammationer sker genom mobilisering av den så kallade reservpoolen i benmärgen (ca 20 gånger större än granulocyt/leukocytpoolen i kärlbanan)

Metod: Optisk cytometri, impedansmätning eller mikroskopi.

Metodinformation