Mer om analysen LPK klassificering

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Leukopeni, leukocytos. Påvisa maligna celler vid diagnos och uppföljning av leukemier.

Tolkning:
Neutrofili är ett normalt, ospecifikt tecken på inflammatorisk reaktion.
Neutropeni kan ses vid sepsis, vid blodmaligniteter, läkemedel och B-vitaminbrist.
Vid vissa infektioner blir monocyter eller lymfocyter selektivt stegrade. Höjda nivåer av monocyter eller lymfocyter förekommer även vid vissa blodmaligniteter.
Eosinofili förekommer bl.a. vid maligniteter, astma, allergier, parasitsjukdomar. Ett tillstånd med långvarig, kraftig primär eosinofili kallas idiopatiskt hypereosinofilt syndrom
Basofili kan ses vid atopisk sjukdom och myeloproliferativa tillstånd.
Omogna former
Neutrofili med omogna förstadier (t o m blaststadiet) i blodet, s.k. vänsterförskjuten blodbild, kan ses vid allvarliga infektioner och myeloproliferativa tillstånd. Blaster ses även vid akuta leukemier.

Bakgrundsinfo:
Räkning och bedömning av neutrofila, eosinofila och basofila leukocyter samt lymfocyter och monocyter ingår. Vid förekomst av omogna leukocytformer räknas dessa in i differentialräkningen.
Differentialräkningen kan vanligen göras maskinellt i cellräknare. Om cellräknaren inte kan klassificera leukocyterna, måste räkning ske i mikroskop och då krävs kapillärblodsutstryk på objektsglas

Metod: Optisk cytometri eller mikroskopi

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)