Leukocyter, Monocyter, LPK mono, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Avesta, Falun och Mora 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi, B-Leuk, klass 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA, lila propp 
Rör med EDTA, lila    Minicollect 0,5 mL med EDTA 

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

Venprov 1 mL, kapillärprov 0,5 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Ingår i B-Leukocyter, klassificering.
Hållbarhet: 24h i rumstemperatur eller kylskåp 

Generell hantering av rör efter provtagning

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

0-30 dagar 

0,1-2,0  

x10E9/L

31-179 dagar 

0,1-1,2  

x10E9/L

6 månader-17 år 

0,2-0,8  

x10E9/L

övriga 

0,1-1,0  

x10E9/L