Mer om analysen Laktat i ledvätska

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Differentialdiagnostik vid akuta artriter.

Tolkning:
Ledv-Laktat > 9 mmol/L ger starkt stöd till förekomsten av septisk artrit.

Bakgrundsinfo:
Laktat (mjölksyra) bildas vid glukosnedbrytning utan syrgastillförsel, s k anaerob glykolys. I en led med bakterier och leukocyter är energiomsättningen hög och laktatkoncentrationen ökar.
Ledv-laktat är diagnostiskt överlägset glukos (glukoskvot) i ledvätska. 

Metod:

Metodinformation

Intern information