Laktosresorption, fPt-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Laktosbelastning med vätgasanalys

 

 

 

Laboratorium

 

 

Patient remitteras till:
Fysiologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Örebro
Region Örebro Län
701 85  ÖREBRO

Besöksadress:
Södra Grev Rosengatan, Fysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro

 

 

Pappersremiss

 

 

Konsultremiss LD
Ange preliminär frågeställning på remissen, kort sjukhistoria, diagnos, längd, vikt och blodtryck.

 

 

Provtagning

 

 

Laktos ges peroralt efter att fasteprov tagits. Glukos- och vätgasprover tas därefter enligt ett tidsschema och värdena kommer att återspegla förmågan att spjälka laktos och ta upp glukos. 

 

 

Kommentar

 

 

Patienten ska äta laktos- och fiberfri kost ett dygn före undersökningen.
Kaffe och tobak är inte tillåtet en timme före undersökningen.
Patienten ska vara fastande 8 timmar före undersökningen och tidsåtgång på Fysiologiska kliniken beräknas till 3, 5 timmar.