Mer om analysen Laktosresorption

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Andrahandsval vid misstanke om laktosintolerans hos vuxna. Förstahandsval är numera gentestet Pt(Lkc)-laktostolerans. För barn (-yngre vuxna), se nedan.

Tolkning:
Stegring över angivet ref.intervall utesluter laktasbrist.

Bakgrundsinfo:
Vid den primära formen av laktosintolerans (adult hypolaktasi) föreligger en selektiv laktasbrist som kan ge symtom antingen tidigt i barnaåren eller först i vuxenåldern. Bibehållen produktion av laktas är ett autosomalt dominant ärftligt anlag som överväger hos befolkningen i Norra Europa. Laktasbrist är däremot normalt hos vuxna i t ex stora delar av Asien, Afrika och Medelhavsregionen.

Sekundära former kan uppträda i samband med generell tarmepitelskada t ex vid glutenenteropati då även nedsatt absorption av monosackarider som glukos och galaktos föreligger. Laktosintolerans skall särskiljas ifrån komjölksallergi som primärt är en immunologisk reaktion.

Vid laktosbelastning tas först ett kapillärprov för bestämning av fP-Glukos. Patienten får därefter dricka en laktoslösning varefter P-Glukos mäts efter 2 timmar.
Normalt ses en stegring av P-Glukos > 1,3 mmol /L. Utebliven stegring är patologisk och talar för laktasbrist.

Nackdelar med belastningsprovet är att det finns en gråzon med endast en liten stegring som är svårtolkad. Det finns heller inte referensintervall för patienter med diabetes och analysen är svårvärderad vid förlångsammad ventrikeltömning. Dessutom är belastningsprovet resurskrävande och mer eller mindre obehagligt för patienten.

Barn

Adult hypolaktasi ger symtom någon gång mellan 2 till dryga 20-årsåldern. Gentestet kan således användas för att förutsäga att den unga patienten kommer att få laktasbrist, men inte avgöra om patientens symtom just för tillfället beror på laktasbrist. Laktosresorptionstestet har alltså fortfarande en plats i diagnostiken av magproblem för barn. Men ju äldre patienten blir desto större är sannolikheten att gentestet ”ger rätt resultat” avseende om magsymtomen beror på adult hypolaktasi eller inte. Och om gentestet visar att laktasgenen finns kan man utesluta adult hypolaktasi hos patienter i alla åldrar (möjligen med undantag av personer från vissa delar av Afrika enligt nya studier).

Metod: Funktionsundersökning