Legionella, pneumophila antigen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Urinodlingsrör
Sterilt plaströr för urinodling, skruvlock

 

 

Provtagning

 

 

Urin uppsamlas i bägare och överförs till sterilt rör. Förvaras i rumstemperatur eller kylt till 2 - 8°C. Transporteras snarast till lab. Om tiden från provtagning till analys beräknas överstiga 24 h alltid kylförvaring och kyltransport

 

 

Minsta provmängd

 

 

1 mL  

 

 

Kommentar

 

 

Provet tas omhand och utförs alla dagar. Positiva resultat telefonbesvaras

Positivt test för Legionella pneumophila serogrupp 1 antigen i urin skall anmälas enligt smittskyddslagen

 

 

Akutanalys

 

 

Nej 

 

 

Förväntad svarstid

 

 

Slutsvar lämnas samma dag som provet ankommer till lab (gäller under mikrobiologi-labbets öppningstider)
Positivt prov telefonbesvaras.

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information