Mer om analysen Legionella

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Misstänkt pneumoni orsakad av Legionella.

Tolkning:
Positivt test indikerar aktuell eller tidigare genomgången infektion. Positivt test kan kvarstå lång tid, upp till ett år efter genomgången infektion. Urin-antigentestet har därför tveksamt värde för diagnos av reinfektion.

Bakgrundsinfo:
Vid legionellainfektion utsöndras legionellaantigen i urinen. Test för påvisande av legionellaantigen i urin har hög specificitet för Legionella pneumophila serogrupp 1, den serogrupp som orsakar flertalet legionellainfektioner, men antigentestet påvisar inte infektion med andra Legionella pneumophila serogrupper eller andra Legionella-arter. Vid fortsatt misstanke efter negativ antigentest kan odling, PCR och serologi verifiera diagnosen Legionella-infektion. Den höga specificiteten, 95%, gör dock att en positiv antigentest ger en säker diagnos.
Antigen kan börja utsöndras i urin tre dagar efter symtomdebut. Känsligheten vid pneumoni orsakad av Legionella pneumophila serogrupp 1 uppges vara 95% vid test inom den population för vilket testet är ämnat.