Mer om analysen Litium

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Läkemedel som används inom psykiatrin, dels profylaktiskt mot maniska och depressiva recidiv vid manodepressiv sjukdom, dels terapeutiskt vid maniska tillstånd.

Tolkning:
Terapeutiskt intervall: 0,50-0,80 mmol/L. Toxisk nivå: > 1,2 mmol/L. Nivåerna gäller vuxna.

Bakgrundsinfo:
Litium har ett relativt snävt terapeutiskt intervall. Koncentrationen mäts på morgonen 12 timmar efter sista tablettintag. Litium absorberas relativt snabbt och utsöndras nästan uteslutande via njurarna. Halveringstiden är 12-36 timmar, men förlängs med stigande ålder och vid sänkt njurfunktion. Flera läkemedel kan interferera med utsöndringen av litium.

Många biverkningar av litium är tydligt dosberoende. Vanligaste biverkningarna är reversibel nefrogen diabetes insipidus och finvågig handtremor, men symtom från många olika organsystem förekommer. Vid allvarlig förgiftning kan vitala funktioner svikta.
Litiumbehandling kan orsaka hypotyreos varför tyreoideafunktionen bör kontrolleras innan och under behandlingen

Metod: Absorbans

Metodinformation
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)