Lipas, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi universitetssjukhuset Örebro
Sök analys

Utförs dagligen (akutanalys).
Rutinprov besvaras inom 6 timmar efter ankomst till laboratoriet. Akutprov besvaras inom 1 timme.

Adress 160

Laboratoriemedicinska kliniken
Klinisk kemi
UNIVERSITETSSJUKHUSET
701 85 Örebro  

 

 

Pappersremiss

 

 

Allmän remiss blå, kk Örebro 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Li-heparin och gel, mintgrön propp 
Rör med Li-heparin och gel, mintgrön

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning  

 

 

Minsta provmängd

 

 

Kapillärprov: Minsta mängd blod 300 µL 

 

 

Kommentar

 

 

Centrifugerat primärrör kan förvaras 1 dygn i kyl.
Avhälld plasma kan förvaras 5 dygn i kyl 

Generell hantering av rör efter provtagning