Leukocyter, Ledv-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Avesta, Falun och Mora

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör 5 mL med Na-heparin, mörkblå propp 
Na-heparin 5 mL mörkblå 

 

 

Provtagning

 

 

Ledpunktion 

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Om endast leukocyter önskas ska provet lämnas till kem lab inom 4 h efter provtagning. Provet får inte skickas i rörpost.
Om transporttid beräknas vara >4 h från provtagningen kan provet förvaras i kyl upp till 24 h.

Om Laktat och/eller Glukos önskas ska provet lämnas till labbet omedelbart eller centrifugeras inom 30 min efter provtagning om provet tas utanför sjukhusen (se Ledv-Laktat i PTA). Ett rör räcker inom sjukhuset för Kristaller, Glukos och Laktat.

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

<0,2  

10E9/L

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information  @lab