Mer om analysen Leukocyter i ledvätska

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Differentialdiagnostik vid akuta artriter. Kompletterande undersökning vid övriga artriter.

Tolkning:
Förhöjt antal leukocyter vid:
- septisk artrit (oftast över 50 X 10E9/L)
- aseptisk artrit (oftast under 25-50 X 10E9/L)
- kristallartriter (ofta under 50-80 X 10E9/L)
- artros (oftast under 5 X 10E9/L)

Bakgrundsinfo:
Ledvätska är ett filtrat av plasma, med innehåll av hyaluronsyra som gör vätskan viskös. Normal ledvätska innehåller väldigt få leukocyter (<0,2 X 10E9/L) och är klar, färglös – blekt gulfärgad och trögflytande (viskös).
Vid inflammation ökar kapillärmembranets permeabilitet för celler och proteiner. Ledvätskan blir då mer tunnflytande och aspiratet kan ibland koagulera. Ledvätska med hög koncentration av leukocyter blir grumlig.
Vid blodtillblandning (stickblödning/hemartros) blir analysen Ledv-leukocyter mindre tillförlitlig. Laboratoriet svarar då med kommentar istället för med siffervärden

Metod: Visuell klassificering, Cellräkning. Optisk cytometri

Metodinformation  
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Intern information