Leukocyter, Plv-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi  Avesta, Falun och Mora

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med Na-Heparin, mörkblå propp
Rör 7 mL med Na-heparin, mörkblå 

 

 

Provtagning

 

 

Pleurapunktion 

 

 

Minsta provmängd

 

 

 0,5 mL

 

 

Kommentar

 

 

Hållbart 3 timmar, ange provtagningstid på remissen
Provet lämnas omedelbart till kem lab. OBS! Får ej skickas med rörpost

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Ackrediterad 

 

 

Nej

 

 

Ref.intervall

 

 

<1000  

x10E6/L

 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information  @lab