Leukocytantikroppar, screening, B/S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin  Akademiska Laboratoriet 

 

 

Pappersremiss

Remisser Akademiska lab 

 

 

Provtagnings-
materiel

Rör utan tillsats 7 mL, röd propp + rör med EDTA 7 mL, lila propp

Rör utan tillsats 7 mLEDTA-rör_7mL

 

 

Provtagning

2 rör.
Id-kontroll enligt SOSFS 2009:29, måste bestyrkas av provtagaren med namnteckning på remissen!

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

7 + 7 mL 

 

 

Kommentar

Skickas via lokal blodcentral eller kem.lab till Blodcentralen i Uppsala.
Prov med kraftig hemolys går inte att analysera.

Hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

Nej 

 

 

Biobanksprov 

Nej