Luftvägsvirus, PCR multiplex - Landstinget Dalarna