Lymfocytpopulationer, kvantifiering, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

T-lymfocyter, immunbristutredning, B-lymfocyter, NK-celler, CD4, CD19, CD16/56

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk immunologi Karolinska universitetslaboratoriet

Adress 032

Provinlämningen L7:00
Karolinska Universitetslaboratoriet
Karolinska vägen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 64 Solna

 

 

Pappersremiss

 

 

Klinisk immunologi KUL

Beställningssida 

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras i rumstemp.

Provet ska vara KUL tillhanda inom 24 h efter provtagning. Fredagar får prov anlända senast kl 12.00.