M

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Analyser/undersökningar under bokstaven M inom Laboratoriemedicin Dalarna och Patologi och cytologi Dalarna

Till startsidan

 Specialitet

 

  Analys/
  Undersökning

System  

  Fullständigt namn/
  och ev. synonymer

 

 

Skickas till
externt lab 

               
 Kem   Magnesium  dU- Magnesium i dygnsurin, Mg      Ext
 Kem   Magnesium  P- Magnesium, Mg      
 Inf   Malaria  B- Malariaplasmodier i blod      
 Kem   Mandelsyra, MHMA,
HMM, VMA
 dU- Metoxi-4-hydroximandelat, Mandelsyra i dygnsurin     Ext
 Kem   Manipulationstest  U- Manipulationstest av urin vid droganalys     Ext
 Kem   Maprotilin  B- Maprotilin, Ludiomil     Ext
 Mik   Maskägg  F- Påvisande av maksägg i faeces     Ext
 Mik    Maskägg Schistosomiasis  U- Påvisande av Maskägg i urin, Schistosomasiasis
heamatobioum, Bilharzia, Snäckfeber
    Ext
 Kem   MCH  Ery- Medelhemoglobinmassa i erytrocyter      
 Kem   MCHC  Ery- Medelhemoglobinkoncentration i erytrocyter      
 Kem   MCV  Ery-

Erytrocytvolymmedelvärde

 

 

 

 Kem   Membranproteiner  Erc(B)

Erytrocytmembranproteiner, Ankyrin, Spektrin, EMA

 

 

Ext 

 Mik    Meningit PCR Uppsala  Csv- Påvisande av patogena bakterier i cerebrospinalvätska med PCR     Ext
 Mik   Meningit PCR Örebro  Csv- Påvisande av patogena bakterier, virus eller svamp i cerebrospinalvätska, med PCR     Ext
 Mik    Meningokock serologi  S- Påvisande av serumantikroppar mot Meningokocker     Ext
 Kem   Metabolisk screening  P/U- Metabol utredning     Ext
 Kem   Metadon  P/S- Metadonkoncentration i plasma eller serum     Ext
 Kem   Metadon screen   U-  Metadon i urin, screening     Ext
 Kem   Metanol  P/S- Metanol      
 Kem   Methemoglobin  B- Methemoglobin, MetHb      
 Kem   Metionin  P- Metionin     Ext
 Kem   Metotrexat  Ery- Metotrexat, MTX i erytrocyter     Ext
 Kem   Metotrexat  S-

Metotrexat, MTX, Emhexat, Metoject

 

 

Ext 

 Kem   Metoxikatekolaminer  dU- Metoxikatekolaminer, Metoxiadrenalin, -noradrenalin i dygnsurin     Ext

 Kem

UPP

  Metoxikatekolaminer  fP- Metoxikatekolaminer, Metanefriner,  Metoxiadrenalin, -noradrenalin     Ext
 Kem   Metylmalonat  U- Metylmalonsyra, MMA i urin      
 Kem   Metylmalonat  Csv- Metylmalonsyra, MMA i cerebrospinalvätska     Ext
 Kem   Metylmalonat  S- Metylmalonsyra, MMA     Ext 
 Trf    MG-test   Mottagare-Givare-test inför transfusion av blodkomponent      
 Kem   Mianserin  S-  Mianserin, Tolvon     Ext
 Kem   Mikroglobulin,
beta 2-
 S- Mikroglobulin, beta 2-     Ext
 Kem   Mirtazapin  S-

Mirtazapin, Remeron 

 

 

Ext 

 Mik     Mitokondrier  S- Påvisande av serumantikroppar mot Mitokondrier      
 Mik   Mononukleos  B/P/S- Påvisande av heterofila antikroppar mot Mononukleos      
 Mik    Morbillivirus  S- Påvisande av Morbillivirus antigen/antikropp IgG, IgM,  Mässling     Ext
 Mik    MRSA odling   Påvisande av MRSA, MethicillinResistenta Staph. Aureus med odling      
 Mik    Multiresistenta bakterier    Påvisande av multiresistenta bakterier, (MRSA, VRE, ESBL) med odling      
 Kem   Muskelbiopsi   Muskelbiopsi, Neruopati     Ext
 Mik    Mycoplasma genitalium PCR   Påvisande av Mykoplasma genitalium med PCR      
 Mik    Mycoplasma pneumoniae PCR   Påvisande av Mykoplasma pneumoniae med  PCR       
 Mik    Mykobakterier  

Påvisande av Mykobakterier, tuberkulos,
TB, TBC med odling och mikroskopi

 

 

Ext 

 Mik    Mykobakterier PCR   Påvisande av Mycobakterier, tuberkulos, TB, TBC med PCR     Ext
 Mik   Mykobacterium tuberculosis snabb-PCR   Tuberkulos snabb-PCR      
 Kem   Mykofenolsyra  P-  MPA, Cellcept-konc     Ext
 Kem   Myoglobin  P- Myoglobin      
 Kem   Mögelantigen  S- Mögelantigen      
               
               

 UPP

 A   B   C   D   E   F   G   H   I-J   K   L   M   N   O   P   Q-R   S   T   U-V(W)   Y-Ö   0-9  

Klinisk kemi - lista A-Ö 
Klinisk mikrobiologi - lista A-Ö 
Transfusionsmedicin - lista A-Ö

Patologi och cytologi Dalarna - lista A-Ö