Mer om analysen Medelhemoglobinmassa

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Anemiutredning. Misstanke om störning i erytropoesen.

Tolkning:
Korrelerar väl med MCV, se därför text för MCV.

Dimorf bild kan ses vid:
- Myelodysplastiskt syndrom (sänkt MCH och normal-lätt förhöjt MCV)
- Samtidig B-vitaminbrist och uttalad järnbrist (sänkt MCH och förhöjt MCV)

Bakgrundsinfo:
Betecknar hemoglobinmängd i erytrocyterna. Beräknas som kvoten mellan B-Hb och B-EVF.
Ingår I erytrocytindices tillsammans med MCV och MCHC

Metod: Beräknat

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)