Mer om analysen Medelvärde erytrocytvolym

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Anemiutredning. Misstanke om störning i erytropoesen.

Tolkning:
Förhöjt vid:
- B-vitaminbrist (inkl folsyrebrist)
- Primär benmärgsstörning (t.ex. myelodysplastiskt syndrom, aplastisk anemi)
- Hemolytisk anemi (med kraftig ökat antal retikulocyter)
- Leversjukdom (cirros/hepatit)

Normalt vid:
- Sekundära anemier
- Akut blodförlust

Sänkt vid:
- Järnbrist
- Talassemi
- Vissa sekundära anemier

Bakgrundsinfo:
Betecknar erytrocyternas medelvolym. Beräknas som kvot mellan B-EVF och B-Erytrocyter.
Ingår i erytrocytindices tillsammans med MCH och MCHC

Metod: Impedansmätning eller beräknat

Metodinformation 
(Åtkomst endast inom Landstinget Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)