Mottagare-Givare-test, MG-test, P-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Transfusionsmedicin Falun och Mora
utförs dygnet runt
Transfusionsmedicin Avesta och Ludvika
utförs vardagar 07.00-16.00. Beställning efter kl 16.00 och helger skickas till Falun. 

 

 

Pappersremiss

 

 

Transfusionsmedicin LmD 
Ange klockslag för önskad leverans av blodkomponent

 

 

Provtagningsmateriel

 

 

Rör med EDTA, lila propp 5/4 mL 
Rör 4 mL med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

Före provtagning kontrolleras i InterInfo att patienten är blodgrupperad och att erytrocytantikroppar är påvisade.
ID-kontroll enl SOSFS 2009:29.
Ange provtagningsdatum och tid. Provet får användas för analys inom 2 kalenderdygn. Provtagningsdag är kalenderdygn 1 oavsett provtagningstid 

Venprovtagning 

 

 

Minsta provmängd

 

 

3 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Viktigt att provet snarast efter provtagning transporteras till blodcentralen för att inte fördröja ev. blodbeställning
Prov med kraftig hemolys går inte att analysera 

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Akutanalys

 

 

Ja 

 

 

Biobanksprov 

 

 

Nej

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information