Metylmalonat, MMA, Csv-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Uddevalla
Analysfrekvens 2 ggr/mån

Adress 041

Klin Kem Lab
Centrallasarettet
451 81 UDDEVALLA 

 

 

Pappersremiss

 

 

Kobalamin Uddevalla eller Konsultremiss LD 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Polypropylenrör 10 mL med gul skruvpropp
Polypropylenrör gult skruvlock 

 

 

Provtagning

 

 

Lumbalpunktion 

 

 

Minsta provmängd

 

 

2 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Prov skickas fryst i 5 mL polypropylenrör 

 

 

Akutanalys

 

 

Nej