Metylmalonat, MMA, S-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Metylmalonsyra,

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk kemi Västmanlands sjukhus, Västerås
721 89 Västerås

KOD: 178

Mer info

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Klinisk kemi

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör utan tilllsats med gel, guldgul propp
Rör utan tillsats med gel, guldgul 

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning  

 

 

Minsta provmängd

 

 

4 mL blod, 0,750 mL serum. 

 

 

Kommentar

 

 

Generell hantering av rör efter provtagning 

Serum avskiljs efter centrifugering.
Förvaras i kyl. Hållbart 7 dygn i kylskåp.