Mer om analysen Metylmalonat

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Indikation:
Bestämning av metylmalonsyra kan övervägas i oklara fall som komplement till analys av homocystein, kobalamin och folat.

Tolkning:
Höga värden ses vid kobalaminbrist. Metylmalonsyra är också något ökad vid njurinsufficens. Ett stegrat värde pga kobalaminbrist sjunker signifikant på ett dygn om man ger kobalamin intramuskulärt.
Falskt låga/normala nivåer ses ibland hos individer om de behandlas med breda antibiotika. Det förekommer också att man ser förhöjda värden vid folatbrist utan att orsaken är helt känd

Bakgrundsinfo:
Kobalamin är nödvändigt för omvandling av metylmalonat till succinat, denna reaktion sker intracellulärt. Vid brist på kobalamin ansamlas metaboliten metylmalonat, som sin tur omvandlas till metylmalonsyra (MMA) och utsöndras ur cellerna. Sammanfattningsvis ger kobalaminbrist höga värden av metylmalonsyra (MMA) 

Metod: LC-MS/MS

 

Intern information