Methicillinresistenta staph.aureus, MRSA, odling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsset för bakterieodling, flytande odlingsmedium, ceriserosa propp
Flytande odlingsmedium, ceriserosa propp 

Sterilt plaströr med skruvlock
Sterilt plaströr med skruvlock 

 

 

Provtagning

 

 

MRSA-prov bör tas av sjukvårdspersonal.

Prov för MRSA: Näsa, svalg, perineum. I förekommande fall sår, eksem eller annan hudskada, samt ev kateterurin

Kateterurin: VRE + ESBL + MRSA kan beställas på ett och samma rör (sterilt rör)

För övrigt skilda provtagningsset, om MRSA, ESBL och VRE tas från samma lokal 

Provtagningsteknik: Se Mer om analysen

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport

För aktuell information hänvisas till Smittskyddsenhetens hemsida

 

 

Förväntad svarstid

 

 

 Slutsvar lämnas vanligen inom 1 – 3 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.
Vid fynd av MRSA lämnas telefonsvar.

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information