Methicillinresistenta staph.aureus, MRSA, odling

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Klinisk mikrobiologi 

 

 

Beställning/remiss

 

 

TakeCare-beställning inom Landstinget Dalarna

Alternativ: Pappersremiss Bakteriologi 

Uppgifter som skall fyllas i på remissen vid beställning 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Provtagningsset för bakterieodling, flytande odlingsmedium, ceriserosa propp
Flytande odlingsmedium, ceriserosa propp 

Sterilt plaströr med skruvlock
Sterilt plaströr med skruvlock 

 

 

Provtagning

 

 

MRSA-prov bör tas av sjukvårdspersonal.

Prov för MRSA: Näsa, svalg, perineum. I förekommande fall sår, eksem eller annan hudskada, samt ev kateterurin

Kateterurin: VRE + ESBL + MRSA kan beställas på ett och samma rör (sterilt rör)

För övrigt skilda provtagningsset, om MRSA, ESBL och VRE tas från samma lokal 

Provtagningsteknik: Se Mer om analysen

 

 

Kommentar

 

 

Förvaras kylt i väntan på transport

80% av negativa MRSA svaras ut dagen efter att provet kommit till lab (om detta är en vardag). Prov som kräver kompletterande diagnostik svaras ut efter 2-4 dygn. Fynd av MRSA utsvaras samma dag fyndet gjorts, via telefon till provtagande enhet samt till Smittskyddsenheten

För aktuell information hänvisas till Smittskyddsenhetens hemsida

 

 

Ackrediterad 

 

 

Ja

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information