Mer om analysen MRSA

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

MRSA-prov bör tas av sjukvårdspersonal.


Provtagningsteknik:

Feces: Provtagningspinnen doppas i faeces eller roteras i ändtarmen direkt efter avföring.

Näsa: Tag provet med pinne som fuktats i koksalt alt. med substrat från odlingsröret. Rotera provtagningspinnen i vardera näsöppningen.

Svalg: Provtagningspinnen roteras mot bakre svalg-väggen.

Perineum: Stryk med provtagningspinne, fuktad med koksalt alt. med substrat från odlingsröret, i perineum, dvs området mellan anus och vagina/pung.

Sår, eksem eller annan hudskada: Torka först bort eventuellt sekret i såret. Rotera därefter provtagningspinnen i sårkanten/sårbotten. Om såret är torrt används provtagningspinne fuktad med koksalt alt. med substrat från odlingsröret.