Malaria, plasmodier, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Infektionsmottagningen Falu lasarett

Adress 123

Infektionsmottagning
Falu Lasarett
791 82 FALUN 

 

 

Pappersremiss

 

 

Parasitologi- eller Konsultationsremiss, beställs på Varuförsörjningen

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA, lila propp
Rör 4 ml med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning  

 

 

Minsta provmängd

 

 

1 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Beställaren kontaktar infektionsjouren Falu lasarett, inför planering av provtagning och fortsatt handläggning. Provet är hållbart ca 6 timmar.

Kem lab kan hjälpa till med utstryk och färgning av preparat, i de fall infektionskliniken inte kan utföra det.
Viktigt att pappersremiss är ifylld med relevanta uppgifter, samt ett telefonnummer, för snabbare handläggning, när remiss och prov skickas till kem lab.

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab