Malaria, plasmodier, B-

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

 

 

 

Laboratorium

 

 

Infektionsmottagningen Falu lasarett

Adress 123

Infektionsmottagning
Falu Lasarett
791 82 FALUN 

 

 

Pappersremiss

 

 

Parasitologi 

 

 

Provtagnings-
materiel

 

 

Rör med EDTA, lila propp
Rör 4 ml med EDTA, lila

 

 

Provtagning

 

 

Venprovtagning  

 

 

Minsta provmängd

 

 

1 mL 

 

 

Kommentar

 

 

Kontakt med infektionsjouren Falu lasarett, bör tas före provtagning för planering av provtagning och fortsatt handläggning. Provet hållbart ca 6 timmar

Generell hantering av rör efter provtagning 

 

 

Mer om analysen

 

 

Länk till mer information @lab